Conjuntos de datos

 • Rebuts IBI 2020-2022

  Número i import del rebuts de l'Impost de Béns Immobles per districte i barri i segons la personalitat jurídica i el tipus d'activitat
 • Habitatge lliure (preu metre quadrat)

  Preu per metre quadrat dels habitages lliures, a les principals ciutats, a la Comunitat Valenciana i a Espanya
 • Recibos IVTM 2020 al 2022

  Número de recibos e importe clasificados por distrito y barrio, por personalidad jurídica i por tipo de vehículo
 • Rebuts taules i cadires 2020 i 2022

  Nombre de rebuts i import classificats per barri i per personalitat jurídica respecte als any 2020 i 2022. A l'any 2021 no va haver-hi matrícula a conseqüència de la pandemia de...
 • Rebuts impost guals 2020-2022

  Número, per districtes i barris, de rebuts i import d'aquests classificats per personalitat jurídica
 • Fonts PUSDAR

  Fonts d'aigua filtrada i refrigerada
 • Superfície urbana per barris

  Superfície classificada com SU pel PGOU 1988. En les superfícies de les taules no s'inclou: La superfície de sòls transformats per planejament de desenvolupament posteriorment a...
 • Dones desocupades

  Dones desocupades en 2020 a la ciutat de València
 • Estat de liquidació de gastos

  Publicació que recull, mensualment i de manera sintètica, informació sobre modificació del crèdit, execució del pressupost de gasto i gastos de caràcter plurianual
 • Renda per llar i persona

  Mostra difentes tipus de renda des de l'any 2015 fina al 2020: - Mitjana de la renda per unitat de consum - Mitja de la renda per unitat de consum - Renda bruta mitjana per llar...
 • Estacions rodalia a València

  Ubicació de les estacions de rodalía a la província de València
 • Viatgers EMT 2020-2022

  Número de viatges en l'EMT per títol de transport i per mesos, des de gener de 2020 fin a setembre de 2022
 • Rebuts IVTM 2020-2022

  Número i import dels rebuts del Impost de vehicles de tracció mecànica per districte i barri i segons la personalitat jurídica i el tipus de vehicle
 • Jardins i espais verds

  Jardins i espais verds a la ciutat de València amb les següents dades: Ubicació Barri Tipologia
 • Dades horaris qualitat de l'aire desde 2016

  Dades horàries de qualitat de l'aire de les Estacions de la Xarxa de Vigilància de la ciutat de València des de 2016. Estacions: Av. França, Bulevard Sud, Vaig moldre del Sol,...
 • Aparcaments per districtes-barris

  Dades dels diferents tipus i nombre de places d'aparcament i habitants a la ciutat de València, desagregats per districtes i barris. Paràmetres: Número places aparcament per...
 • Dades emissions GEI a València

  Dades d'emissions de gasos d'efecte d'hivernacle de la ciutat de València, desagregats per sectors, criteris i indicadors. Paràmetre: CO₂ eq Font: Climómetre (SITE)