5 conjuntos de datos encontrados

Filtrar Resultados
 • Rebuts IBI 2020-2022

  Número i import del rebuts de l'Impost de Béns Immobles per districte i barri i segons la personalitat jurídica i el tipus d'activitat
 • Rebuts impost guals 2020-2022

  Número, per districtes i barris, de rebuts i import d'aquests classificats per personalitat jurídica
 • Rebuts IVTM 2020-2022

  Número i import dels rebuts del Impost de vehicles de tracció mecànica per districte i barri i segons la personalitat jurídica i el tipus de vehicle
 • Catàleg de Dades Obertes

  Catàleg de dades de l'Ajuntament de València en format RDF/XML basat en el vocabulari DCAT, desenrotllat pel World Wide Web Consortium (W3C) i que permet l'estandardització en...
 • Resum de l’inventari general de béns i drets de la corporació

  Conté el nombre de béns que consten d’alta en l’Inventari en data l’última rectificació aprovada, relacionats per Epígrafs i Relacions.