6 conjuntos de datos encontrados

Organizaciones: Ayuntamiento de Valencia Grupos: Sector Público Formatos: CSV

Filtrar Resultados
 • Rebuts IBI 2020-2022

  Número i import del rebuts de l'Impost de Béns Immobles per districte i barri i segons la personalitat jurídica i el tipus d'activitat
 • Relació de drets reals

  Relació de tots els Drets reals de titularitat municipal que es troben inventariats en data l’última rectificació aprovada (el 31 de desembre de 2015), organitzats per...
 • Relació de béns immobles

  Relació de tots els béns immobles de titularitat municipal que es troben inventariats en data l’última rectificació aprovada (el 31 de desembre de 2015), organitzats per...
 • Rebuts impost guals 2020-2022

  Número, per districtes i barris, de rebuts i import d'aquests classificats per personalitat jurídica
 • Rebuts IVTM 2020-2022

  Número i import dels rebuts del Impost de vehicles de tracció mecànica per districte i barri i segons la personalitat jurídica i el tipus de vehicle
 • Resum de l’inventari general de béns i drets de la corporació

  Conté el nombre de béns que consten d’alta en l’Inventari en data l’última rectificació aprovada, relacionats per Epígrafs i Relacions.
Usted también puede acceder a este registro utilizando los API (ver API Docs).