4 conjuntos de datos encontrados

Licencias: Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0) Grupos: Hacienda Economía Formatos: CSV Organizaciones: Ayuntamiento de Valencia

Filtrar Resultados
 • Relació de drets reals

  Relació de tots els Drets reals de titularitat municipal que es troben inventariats en data l’última rectificació aprovada (el 31 de desembre de 2015), organitzats per...
 • Relació de béns immobles

  Relació de tots els béns immobles de titularitat municipal que es troben inventariats en data l’última rectificació aprovada (el 31 de desembre de 2015), organitzats per...
 • Estat de liquidació de gastos

  Publicació que recull, mensualment i de manera sintètica, informació sobre modificació del crèdit, execució del pressupost de gasto i gastos de caràcter plurianual
 • Resum de l’inventari general de béns i drets de la corporació

  Conté el nombre de béns que consten d’alta en l’Inventari en data l’última rectificació aprovada, relacionats per Epígrafs i Relacions.
Usted también puede acceder a este registro utilizando los API (ver API Docs).