3 conjuntos de datos encontrados

Grupos: Sector Público Hacienda

Filtrar Resultados
  • Resum de l’inventari general de béns i drets de la corporació

    Conté el nombre de béns que consten d’alta en l’Inventari en data l’última rectificació aprovada, relacionats per Epígrafs i Relacions.
  • Relació de béns immobles

    Relació de tots els béns immobles de titularitat municipal que es troben inventariats en data l’última rectificació aprovada (el 31 de desembre de 2015), organitzats per...
  • Relació de drets reals

    Relació de tots els Drets reals de titularitat municipal que es troben inventariats en data l’última rectificació aprovada (el 31 de desembre de 2015), organitzats per...
Usted también puede acceder a este registro utilizando los API (ver API Docs).